ارتباط مستقیم با مدیریت فروشگاه خوش آمدید نمونه سوالات پیام نور کتابخانه مرجع فروش ویژه

اطلاعیه فروشگاه

اطلاعیه به دارندگان حسابهای بانک ملی : باتوجه به اینکه سقف حداقل خرید کارت های بانک ملی مبلغ 5000 تومان میباشد لذا برای خرید مبالغ کمتر از 5000 تومان از کارت های سایر بانک ها استفاده نمائید

دانلود تحقیق بررسی نقش شرکتهای تعاونی روستایی در رفع و حل مشکلات و معضلات دامداریها

دانلود تحقیق بررسی نقش شرکتهای تعاونی روستایی در رفع و حل مشکلات و معضلات دامداریها

چکیده:
- هدف اصلی از انجام این پژوهش بررسی نقش شرکتهای تعاونی روستایی در رفع و حل مشکلات و معضلات دامداریها می باشد که البته این تحقیق به صورت موردی به بررسی نقش این شرکتها در شهرستان ورامین پرداخته است. بر اساس روش نمونه گیری تصادفی و فرمول کوکران، از میان 121 واحد دامداری، 53 واحد برای مطالعه انتخاب شدند. سپس پرسشنامه که در مقیاس طیف لیکرت(از مخالف تا موافق) تنظیم شده بود و البته از روایی و پایایی بالایی برخوردار بود در اختیار نمونه ها قرار گرفت.
سپس داده های جمع آوری شده توسط آزمونهای آماری(آزمونt تک نمونه ای) تجزیه و تحلیل شد و نتایج آزمون نشان داد که تعاونی روستایی دامداران ورامین در دستیابی به اهداف مورد نظر در اساسنامه و برآوردن انتظارات و رفع مشکلات دامداری های عضو، در مجموع بسیار ناموفق عمل کرده است. البته نتایج تحلیل فرضیات که به ترتیب، رفع مشکلات و معضلات دامداریها، اعتماد اعضا برای همکاری و مشارکت، تامین نیازهای اعتباری، تامین خوراک دام و نهاده ها ، ایجاد شبکه های آموزشی- ترویجی، آگاهی بخشی کشاورزان و دامداران، جمع آوری شیر و حمل و نقل و ایجاد تاسیسات و بازاریابی و خرید و فروش می باشد، نشان از عملکرد ضعیف این تعاونی و نارضایتی اعضا دارد.
لذا جهت بهبود عملکرد شرکتهای تعاونی روستایی دامداران در رفع و حل مشکلات دامپروران می بایست پارامترهای اعتماد و ایجاد فرهنگ تعاونی، تامین اعتبارات، تامین نهاده ها ، انتقال علوم و فن آوریهای روز، خرید و فروش محصولات دامی و بازار یابی مورد توجه جدی قرار گیرد.

واژگان کلیدی:
شرکت تعاونی روستایی- تعاونی روستایی دامداران ورامین – عملکرد – رفع و حل مشکلات – دامداری ها
 

 

 

فهرست
چکیده:    1
مقدمه    2
1-1 بیان مسئله تحقیق    6
1-2 اهمیت و ضرورت تحقیق    9
1-3 اهداف تحقیق    10
1-4 فرضیات تحقیق    11
1-5 نوع روش تحقیق    13
1-6 محدودیت های تحقیق    14
2-1 پیشینه تحقیق در داخل کشور    16
2-2 پیشینه تحقیق در خارج از کشور    19
2-3 تعاونی و گذشته آن    23
2-3-1 تعریف و مفهوم تعاون:    23
2-3-2 تعریف و مفهوم تعاونی    24
2-3-3 نظریه های  تعاونی و اصول مرتبط به آن    25
2-3-4 تعاون در اسلام    26
2-3-5 تاریخچه تعاونی در جهان    26
2-3-6 تاریخچه تعاونی های روستایی در ایران    28
2-3-7 تاریخچه تعاونی های روستایی شهرستان ورامین    32
2-3-8 سیر تاریخی شرکت های تعاونی در قانون اساسی ایران    34
2-3-9 سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران     37
2-3-9-1 اهداف و وظایف سازمان     39
2-3-9-2 ارکان سازمان    39
2-3-10 سازمان تعاون روستایی استان    42
2-3-11 اداره تعاون روستایی شهرستان    43
2-3-12 اتحادیه های تعاونی روستایی    46
2-3-12-1 اتحادیه مرکزی تعاونی روستایی    46
2-3-12-2 اتحادیه تعاون روستایی استان و شهرستان    47
2-3-13 شرکت های تعاونی روستایی    49
2-3-14 ارکان شرکت های تعاونی روستایی    49
2-3-14-1 مجمع عمومی    49
2-3-14-2 هیأت مدیره    50
2-3-14-3 بازرسان    51
2-3-15 موضوع و حدود عملیات شرکت های تعاونی روستایی    51
2-3-16 شرکتهای تعاونی کشاورزی دامداران    52
3-1 روش تحقیق    55
3-2 روش گردآوری اطلاعات    56
3-3 ابزار گردآوری اطلاعات    57
3-4 قلمرو تحقیق    58
3-5 جامعه آماری:    59
3-6 نحوه نمونه گیری    60
3-7 نحوه تنظیم پرسشنامه    61
3-8 پرسشنامه تحقیقی از دامداران عضو شرکت تعاونی روستایی (شهرستان ورامین)    63
3-9روایی و پایایی پرسشنامه    70
3-9-1 روایی    70
3-9-2 پایایی    71
3-10 روش تجزیه و تحلیل یافته ها    73
3-10-1 روش توصیفی    74
3-10-2 روش تحلیلی و استنباطی    74
4-1 توصیف یافته ها    77
4-1-1 سن اعضاء:    77
4-1-2 تحصیلات نمونه ها    79
4-1-3 نوع دامداری های مورد مطالعه از نظر تولید    81
4-1-4 نوع دامداری های مورد مطالعه از نظر پروانه    83
4-1-5 فراوانی اندازه دامداری ها «ظرفیت پروانه تولید»    85
4-1-6 میزان تولید شیر روزانه نمونه ها    87
4-1-7 وضعیت تولید گوشت سالیانه اعضاء    89
4-2 تحلیل فرضيات    93
4-2-1 تحلیل فرضیه اول    93
4-2-2 تحلیل فرضيه دوم    97
4-2-3 تحلیل فرضيه سوم    101
4-2-4 تحلیل فرضيه چهارم    105
4-2-5 تحلیل فرضیه پنجم    109
4-2-6 تحلیل فرضيه ششم    113
4-2-7 تحلیل فرضیه هفتم    116
5-1 جمع بندی و نتیجه گیری    133
5-2 ارائه پیشنهادات    142
منابع و مآخذ    148

 
 

 

شامل 164 صفحه Word


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 6,000 تومان
عملیات پرداخت با همکاری بانک انجام می شود
با توجه به تغییرات ایجاد شده در بانک ملی خرید زیر 5000 تومان توسط کارت بانک ملی امکان پذیر نیست برای خرید های زیر 5000 تومان لطفا از کارت های بانک دیگر استفاده نمایید

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
taavoni-va-damdari-ha-pn_745645_7103.zip426.9k

دانلود تحقیق بررسی میزان تحمل استرس بین دانشجویان مجرد و متاهل رشته روانشناسی

دانلود تحقیق بررسی میزان تحمل استرس بین دانشجویان مجرد و متاهل رشته روانشناسی مقدمه : افراد جامعه کنونی بیش از پیش نسبت به استرس و پیامدهای آن هوشیار شده اند . بزرگسالان ، نوجوانان و حتی کودکان از آلودگی محیط زیست امکان وقوع یک جنگ هسته ای به پایان رسیدن منابع طبیعی وجوه اافزوده های غذایی و مواد سرطان زا و .... سخن می گویند و تمامی اسائل بخشی از زندگی روزمره را تشکیل می دهند . زندگی عصر ما چنان است که در اغلب خانواده ها پدر و مادر هر دو باید کار کنند تا بتوانند هزینه ای روز ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,500 تومان

تبلیغات

دانلود پایان نامه و پروژه