ارتباط مستقیم با مدیریت فروشگاه خوش آمدید نمونه سوالات پیام نور کتابخانه مرجع فروش ویژه

اطلاعیه فروشگاه

اطلاعیه به دارندگان حسابهای بانک ملی : باتوجه به اینکه سقف حداقل خرید کارت های بانک ملی مبلغ 5000 تومان میباشد لذا برای خرید مبالغ کمتر از 5000 تومان از کارت های سایر بانک ها استفاده نمائید

دانلود تحقیق انتشار اطلاعات در شبکه VANET

دانلود تحقیق انتشار اطلاعات در شبکه VANET

چکیده

 VANET(شبکه Ad-Hoc  خودرو)،از RSU(محدوده کنار جاده) و خودروهای انتشار دهنده پیام های ایمنی و غیر ایمنی تشکیل شده است. هدف VANETs قادر ساختن انتشار اطلاعات ترافیکی و شرایط جاده ای برای پیدا کردن خودرو های متحرک مستقل است. برای درخواست های VANETs، انتشار داده از یک خودروی  منبع اطلاعات به تعدادی خودرو مقصد در جاده از اهمیت فراوانی زیادی برخوردار است. از انتشار داده در VANETs برای بهبود کیفیت رانندگی در زمینه زمان، مسافت و ایمنی استفاده می شود.در این مقاله  راه حل تضمین شده انتشار داده در شبکه Ad-Hoc خودرو برای شبکه خودروی پراکنده و متراکم ارایه می دهیم.معماری برای انتشار داده ارایه می دهیم.
   
   به طور حتم روزانه در مکان های بسیار زیادی در شبکه های جاده حوادثی اتفاق می افتد، بسیاری از آنها موجب بروز تراکم می شوند و ایمنی را به مخاطره می اندازد. اگر خودروها می توانستند با اطلاعاتی از قبیل حوادث و شرایط ترافیکی اصلاح شوند، کیفیت رانندگی می توانست در زمینه های زمان، مسافت و ایمنی بهبود اساسی یابد. شبکه Ad-Hoc خودرو ((VANET به تازگی ظهور کرده ، به طوری که یک شبکه کارآمد، وسیله ای برای انتشار پیام های هشداردهنده در بین خودروها در شبکه ، در مورد عامل مسدود کننده جلوی جاده است. تنوع زیاد انتشار دهنده داده در شبکه خودرو می تواند برای اطلاع دادن به خودروها در مورد شرایط در حال تغییر ترافیکی جاده استفاده می شود به همین ترتیب می توانیم به سیستم حمل و نقل کار آمدی دست یابیم.
انتشار مطمئن در شبکه ad–hoc وسیله نقلیه، یک کلید موفقیت برای سرویس ها و در خواست های سیستم حمل و نقل هوشمند است.  تعداد زیادی پروتکل انتشار مطمئن پیشنهاد شده اند و آنها را در سناریوهای  واقعی ارزیابی می کنیم. در این مقاله ما در مورد پروتکل های انتشار مطمئن در VANET بحث می کنیم و سپس آنها را مورد ارزیابی قرار می دهیم. ابتدا ما مکانیسم های جداگانه پروتکل ها که شامل سه مد ل اصلی ارایه الگوریتم انتخاب گره ، محاسبه زمان انتظار و مکانیسم راهنمایی را بررسی می کنیم . این مدل ها اجزای کارکردی  پروتکل های انتشار مطمئن هستند. سپس  ما با شبیه سازی عملکرد پروتکل  را ارزیابی می کنیم . با نگاه واقع بینانه  در شبیه سازی ، متوجه می شویم که در سناریوهای شهری و بزرگراهی، انتشار متعدد پیام ها با هم  اتفاق می افتند.
ابتدا  ما سبک های مسیریابی مکانیسم انتشار داده را که قبلا ارایه شده را مورد ارزیابی قرار می دهیم (فقط جاده های مستقیم) و ادغام هر یک از آنها با بهترین عملکرد با سبک تقاطع مکانیسم انتشار داده مطمئن قوی در ارتباط  با هر یک ازمکانیسم ها برای انتشار داده که هر دو در جاده های مستقیم و در تقاطع  آنجام می دهند. تاثیر مکانیسم ارایه شده ما مطابق اجرای ارزیابی است.
DV-CAST پروتکل انتشاری، گسترش یافته است که فقط بر اطلاعات ساختار محلی برای مدیریت انتشار پیام در VANET تکیه دارد. نشان می دهیم که کارکرد پروتکل DV-CAST ارایه شده ، در زمینه های قابلیت اطمینان، کارآمدی و مقیاس در سطح عالی است. قالب استفاده شده برای پروتکل شبیه ساز، شبیه ساز NS-2 است


فهرست

فصل اول: مقدمه    1
انواع شبکه های بی سیم    1
1- 1WPAN    1
2- 1WLANS    1
3-1 WMANS    1
4-1 WWANS     2
5-1 WLAN ها    2
    1-5-1 معماری802.11.    2
     2-5-1 استانداردهای 802.11    3
      •802.11b    3
•       802.11a    3
   3-5-1امنیت WLAN    4
WEP •      و  WPAو WPAZ    4
6-1 شبکه های Ad-hoc    5
   1-6-1 تاریخچه شبکه های Ad- Hoc    5
    2-6-1 ویژگی های شبکه های Ad-Hoc    8
    3-6-1 کاربرد شبکه های Ad hoc    12
7-1 شبکه های VANET       13
فصل دوم: مرور کلی بر مسیریابی در VANET    18
1-2 مسیر یابی در VANET    18
2-2 پروتکل ها    19
     1-2-2 AODV      19
     2-2-2 SRB    20
     1-2-2-2. گره حلقه امن( SRN)    21
2-2-2-2 گره های خارجی (ON)    21
3-2-2-2 گره های داخلی (IN)    22
3-2-2 DRNS     22
4-2-2 GVGrid     22
5-2-2 DOLPHIN     23
6-2-2 WTRP    24
7-2-2 DSR     26
8-2-2 SADV     26
فصل سوم: انتشار داده در VANET     28
1-3شرح انتشار داده در VANET     28
2-3-اجزای پروتکل های انتشار مطمئن    32
   1 -2-3پروتکل فراگیر درجه-آگاهی (EAEP)    32
    2-2-3ارایه انتشار گروهی (PGB)    33
    3-2-3 AckPBSM     33
    4-2-3 DECA    34
    5-2-3 POCA     34
3-3 اجرای ارزیابی    34
     1-3-3 نتیجه شبیه سازی     34
     2-3-3 متریک     36
     3-3-3 نتیجه شبیه سازی    36
 4-3 سبک مستقیم مکانیسم انتشار داده    39
5-3 سبک تقاطع مکانیسم انتشار داده    43
6-3 ارایه سبک تقاطع مکانیسم انتشار داده ارتقا یافته    45
7-3 انتشار داده در VANET     48
     1-3-7 انتشار V2I    48
     2-7-3 انتشار V2V     48
8-3 شرح کار    50
9-3 ارایه تکنیک انتشار داده     54
     1-9-3 طرح اصلی    54
     2-9-3 تشکیل ونگهداری خوشه    56
     3-9-3 ارتباط خودرو به خودرو    56
     4-9-3 ارتباط زیر ساخت با خودرو    57
 10-3  پروتکل DV-CAST     57
     1-10-3ناحیه های ترافیکی مختلف در VANET    57
     • ناحیه ترافیکی متراکم    58
     • ناحیه ترافیکی پراکنده    59
    2-10-3طرح نهایی     60
    3-10-3طرح اصلی     61
      2-3-10-3 قواعد مسیر یابی     63
      3-3-10-3مکانیسم شناسایی همسایه     63
   4-10-3 الگوریتم مسدود کننده انتشار    63
   5-10-3 تکنیک ذخیره ارسال     64
11-3 مولفه های اصلی مسیریابی    64
   1-11-3 مجاورت ارتباط گسترده    65
   2-11-3 مجاورت ارتباط پراکنده    66
   3-11-3 مجاورت در قطع ارتباط کلی    68
 12-3 اجرای شبکه     69
     1-12-3 ابزار NS2     69
     2-12-3 نتایج آزمایش    69
13-3 جنبه های برقراری ارتباط خودروها    71
    1 -13-3 ویژگی ها/ فرضیه ها    71
    2-13-3 دو روش برای انتشار اطلاعات    73
   3-13-3 انگیزه برای روش ترکیبی    75
14-3 شیوه ترکیبی برای معماری سیستم    77
   1-14-3 دامنه ارتباطی    78
  2-14-3 دامنه کاربردی    80
  3-14-3 استراتژی انتشار اطلاعات     82
   4-14-3 ایجاد هماهنگی بین گره هوشمند و غیر هوشمند    83
15-3 استراتژی انتشار اطلاعات     84
فصل چهارم:نتیجه گیری    86
مراجع    88

      شامل 109 صفحه Word


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 6,000 تومان
با توجه به تغییرات ایجاد شده در بانک ملی خرید زیر 5000 تومان توسط کارت بانک ملی امکان پذیر نیست برای خرید های زیر 5000 تومان لطفا از کارت های بانک دیگر استفاده نمایید

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
prozhe-etelaat-shabakeh-vanet_725300_4392.zip1.3 MB

دانلود تحقیق پرورش شتر مرغ

دانلود تحقیق پرورش شتر مرغ تاريخچه بيش از ۲۰ ميليون سال پيش اجداد شترمرغها در منطقه ای گسترده از اسپانيا در غرب تا چين در شرق ساکن بوده اند و در حدود يک ميليون سال پيش اين پرندگان به آفريقا مهاجرت کرده و در شمال و شرق و جنوب اين قاره اقامت گزيدند. تصاوير به جا مانده از شترمرغها در حکاکی ها و نقاشی های متعلق به ۱۰۰۰۰-۵۰۰۰ سال قبل از میلاد مسیح مشاهده شده است. طبق گزارش laufer از پوسته های خالی تخم ها به طور معمول به عنوان فن ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

دانلود تحقیق ورزش پرتاب وزنه

دانلود تحقیق ورزش پرتاب وزنه تکنیک های پرتاب وزنه پرتاب‌کنندگان از دو تکنیک برای این کار استفاده می‌کنند. تکنیک اول سر خوردن (glide) نام دارد. در این روش، ورزش‌کار روی پای عقب خود به جلو پریده و وزن خود را به سمت جلو سوق داده و وزنه را در هوا پرتاب می‌کند.روش چرخش (spin) روشی است که در آن شخص پیش از پرتاب می‌چرخد تا انرژی جنبشی وزنه را افزایش دهد.  قوانین پرتاب وزنه دایره‌ی پر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,000 تومان

دانلود تحقیق نخاع

دانلود تحقیق نخاع نخاع چيست ؟نخاع شبيه يک لوله تو پر است که وقتی آن را به صورت عرضی برش دهيم، در قسمت داخلی آن، ماده خاکستری و در قسمت خارجی آن ماده سفيدی را می بينيم. نخاع پر از سلولهای عصبی است . اين سلولها رابط بين مغز و اعصاب حسی و حرکتی هستند که از ستون فقرات ما منشعب می شوند. جريان عصبی در اعصاب ناحيه نخاع پيامها را از مغز به اندامها می رساند. ما 21 جفت عصب نخاعی داريم که هر کدام از اين اعصاب پس از خروج از نخ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,400 تومان

تبلیغات

دانلود پایان نامه و پروژه