ارتباط مستقیم با مدیریت فروشگاه خوش آمدید نمونه سوالات پیام نور کتابخانه مرجع فروش ویژه

اطلاعیه فروشگاه

اطلاعیه به دارندگان حسابهای بانک ملی : باتوجه به اینکه سقف حداقل خرید کارت های بانک ملی مبلغ 5000 تومان میباشد لذا برای خرید مبالغ کمتر از 5000 تومان از کارت های سایر بانک ها استفاده نمائید

دانلود کتاب استر

دانلود کتاب استر

آتاب استر گويای اين حقيقت است آه خدا بر آنچه در جهان میگذرد تسلط دارد. استر طالب رضای
خداست، لذا خداوند نيز او را در جهت رهايی قوم اسرائيل از يک قتل عام حتمی بكار میگيرد و توسط
او آنان را نجات میدهد. خشايارشا، پادشاه پارس، از همسر خود ملكه وشتی بسيار عصبانی میشود
زيرا او از آمدن به ضيافت ملوآانه سر باز زده بود. بنابراين، پادشاه ملكه را خلع میآند و بجای او استر
را آه يک دختر يتيم يهودی بود به همسری بر میگزيند.
مردخای، پسر عموی استر، آه در ضمن قيم استر نيز بود، به استر نصيحت میآند آه يهودی بودنش را
از مردم پنهان سازد.
خشايارشا رئيسالوزرايی داشت به نام هامان. هامان مردی متكبر بود و از همه انتظار داشت در مقابلش
تعظيم آنند. هنگامی آه مردخای از تعظيم آردن او امتناع میورزد، هامان سخت خشمگين میشود و
درصدد تلافی بر میآيد. او پادشاه را برآن میدارد تا دستور قتل عام يهوديان را صادر آند. پادشاه، غافل
از موضوع يهودی بودن استر، دستور را صادر میآند. هامان فوری دست بكار میشود و يک دار
برای اعدام مردخای تهيه میبيند.
مردخای برای استر پيغام میفرستد و او را از موضوع آگاه میسازد. استر جان را بر آف مینهد و به
پادشاه اعلام میدارد آه يهوديست و جزو آسانی است آه مطابق فرمان شاه بايد قتل عام شوند. پادشاه
چنان عصبانی میشود آه دستور میدهد هامان را روی چوبهء داری آه برای مردخای تهيه آرده بود
اعدام آنند. سپس مردخای را بجای هامان به مقام رئيس وزرا منصوب میآند.
امروزه يهوديان به يادگار آن روز آه به همت استر از قتل عام رهايی يافتند، جشن پوريم را همه ساله
برگزار میآنند.

 

 

 

 

شامل 8 صفحه pdf


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 1,200 تومان
عملیات پرداخت با همکاری بانک انجام می شود
با توجه به تغییرات ایجاد شده در بانک ملی خرید زیر 5000 تومان توسط کارت بانک ملی امکان پذیر نیست برای خرید های زیر 5000 تومان لطفا از کارت های بانک دیگر استفاده نمایید

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
Ster_635112_8292.zip188.1k

تبلیغات

دانلود پایان نامه و پروژه