ارتباط مستقیم با مدیریت فروشگاه خوش آمدید نمونه سوالات پیام نور کتابخانه مرجع فروش ویژه

اطلاعیه فروشگاه

اطلاعیه به دارندگان حسابهای بانک ملی : باتوجه به اینکه سقف حداقل خرید کارت های بانک ملی مبلغ 5000 تومان میباشد لذا برای خرید مبالغ کمتر از 5000 تومان از کارت های سایر بانک ها استفاده نمائید

دانلود تحقیق قوانین و مقرّرات وزنه برداری

دانلود تحقیق قوانین و مقرّرات وزنه برداری

-             قوانين اصلي

1-1. در اين قوانين هر موردي كه براي مردان به كار رفته، در مورد زنان نيز اعمال مي گردد و بالعكس .

2-1. اصلاح قوانين ورزشي در حد فاصل زماني بين بازيهاي پارالمپيك مجاز نمي باشد.

3-1. كليه ورزشكاران بايد هزينه اي بابت تست دوپينگ پرداخت نمايند.

2- شرايط انتخاب براي مسابقه

با اشاره به قوانين مربوط به كلاسبندي وزنه برداري افراد ذيل براي مسابقات وزنه برداري واجد شرايط مي باشند.

1-2. كلاسهاي قطع عضو از A1 تا A4

2-2. كلاسهاي ساير معلوليتها Les Autres كه داراي حداقل معلوليت ميباشند.

3-2. كلاسهاي افراد مبتلا به فلج مغزي

4-2. كلاسهاي افراد داراي ضايعات نخاعي

3- شرايط پزشكي خاص

1-3. ورزشكار بايد بتواند دستهاي خود را به طور كامل باز نمايد به طوريكه اندازه زاويه دستها از قسمت آرنج هر يك از دستها، در مقايسه با باز شدن كامل دستها، بيشتر از 20 درجه نباشد تا ورزشكار بتواند عمل بلند كردن وزنه ها را به طور صحيح و بر طبق قانون انجام دهد.

2-3. به پزشكان و ورزشكاران يادآوري مي شود كه به شرايط پزشكي خاص كه در پاراگرافهاي 4-1-6، 5-6، 3-8، 1-3-8، 2-3-8، 4-8، 1-4-8 و 2-4-8 ذكر شده ،  توجه داشته باشند.

 4- كلاسبندي

1-4. ده گروه وزنه برداري از نظر كلاسبندي وجود دارد. كليه مسابقات طبق مقررات وزنه برداري IPC بايد بر اساس اين ده گروه وزني صورت گيرند و نبايد ترتيب اين اوزان در مسابقات تغيير نمايد (يعني دقيقا طبق قوانين IPC در اين زمينه عمل شود)

2-4. گروههاي  وزني زنان:

كلاس 40 كيلوگرم  تا 40 كيلوگرم

كلاس 44 كيلوگرم  از 01/40تا 44 كيلوگرم

كلاس 48 كيلوگرم  از 01/44 تا 48 كيلوگرم

كلاس 52 كيلوگرم  از 01/48 تا 52 كيلوگرم

كلاس 56 كيلوگرم  از 01/52 تا 56 كيلوگرم

كلاس 60 كيلوگرم  از 01/56 تا 60 كيلوگرم

كلاس 5/67 كيلوگرم  از 01/60 تا 5/67 كيلوگرم

كلاس 75 كيلوگرم  از 51/67 تا 75   كيلوگرم

كلاس 50/82 كيلوگرم  از 01/75 تا 50/82 كيلوگرم

كلاس 50/82+ كيلوگرم  از 51/82 كيلوگرم به بالا

گروه هاي وزني مردان

كلاس 48 كيلوگرم  تا 48 كيلوگرم

كلاس 52 كيلوگرم  از 01/48 تا 52 كيلوگرم

كلاس 56 كيلوگرم  از 01/52 الي 56 كيلوگرم

كلاس 60 كيلوگرم   از 01/56 الي 60 كيلوگرم

كلاس 50/67 كيلوگرم  از 01/60 الي 50/67 كيلوگرم

كلاس 75 كيلوگرم  از 51/67 الي 75 كيلوگرم

كلاس 50/82 كيلوگرم  از 01/75 الي 50/82 كيلوگرم

كلاس 90 كيلوگرم  از 51/82 الي 90 كيلوگرم   

 

كلاس 100 كيلوگرم  از 01/90 الي 100 كيلوگرم

كلاس 100+ كيلوگرم  از 01/100 كيلوگرم به بالا

4-4. موارد اضافه به اوزان براي افراد قطع عضو به شرح ذيل صورت خواهد گرفت:

-         براي هر مورد قطع عضو از مچ پا:

تا وزن 5/65 كيلوگرم،نيم كيلوگرم اضافه خواهد شد-   از 75 كيلوگرم تا 100+ كيلوگرم، نيم كيلو اضافه خواهد شد.

-         براي هر مورد قطع عضو از زير زانو:

تا وزن 5/67 كيلوگرم، يك كيلوگرم اضافه خواهد شد-   از 75 كيلوگرم تا 100+ كيلوگرم يك و نيم كيلوگرم اضافه خواهد شد.

-         براي هر مورد قطع عضو از ناحيه بالاي زانو:

تا وزن 5/67 كيلو، 5/1 كيلوگرم اضافه خواهد شد-   از 75 كيلو تا 100+ كيلو، دو كيلو اضافه خواهد شد

-         براي هر مورد قطع عضو از ناحيه مفصل ران:

تا وزن 5/67 كيلو، 5/2 كيلوگرم اضافه خواهد شد-   از 75 كيلو تا 100+ كيلو، 3 كيلوگرم اضافه خواهد شد.

    5. مسابقات

1-5. مسابقات مردان و زنان در هر گروه وزني انجام مي گيرد.

2-5. در بازيهاي پارالمپيك، مسابقات جهاني و بازيها و مسابقات قهرماني منطقه اي، هر كشور  ميتواند به ازاي هر گروه معلوليتي، حداكثر 10 ورزشكار مرد را در تمامي ده گروه وزني و 10 ورزشكار زن را در تمامي ده گروه وزني، اعزام نمايد. نبايد بيشتر از 3 نفر ورزشكار از هر كشور در يك گروه وزني شركت نمايد. براي مثال 2 نفر ورزشكار داراي ضايعه نخاعي و يك نفر ورزشكار قطع عضو يا يك نفر ورزشكار داراي ضايعه نخاعي به همراه دو نفر ورزشكار قطع عضو يا دو نفر ورزشكار قطع عضو و يك نفر ورزشكار  CP و ...... مي تواند از هر كشور در يك گروه وزني شركت نمايد.(يعني يك كشور در مجموع مجاز است از بين تمامي گروههاي معلولين، تنها سه نفر ورزشكار را در يك وزن ثبت نام و اعزام نمايد.)  

3-5. رده بندي نهايي بايد بر طبق بهترين حركت معتبر بلند كردن وزنه كه از سوي داوران پذيرفته شده باشد، محاسبه گردد.هر وزنه بردار ميتواند تا 3 بار براي بلند كردن وزنه تلاش نمايد.هر بار بلند كردن وزنه در خارج از مسابقه را نميتوان در نتيجه گيري نهايي به حساب آورد.

4-5. ورزشكاران از ابتداي سن چهارده سالگي خود (چهاردهمين سالگرد تولد خود) مي توانند در ورزش وزنه برداري رقابت نمايند.

6- پرس سينه (BenchPress) براي ورزشكاران معلول

1-1-6. معلولين LesAutres، فلج مغزي و داراي ضايعات نخاعي

وزنه بردار بايد حالت ذيل را روي نيمكت (bench) داشته باشد و تا پايان كامل حركت بلند كردن وزنه، اين حالت را ادامه دهد.وزنه بردار بايد سر، تنه (شامل باسنها)، پاها و هر دو پاشنه خود را روي نيمكت رسمي قرار دهد (يعني روي نيمكت بر پشت بخوابد).هر گونه استثناء بنا به دلايل پزشكي در آن خصوص پذيرفته مي شود.

      2-1-6. ورزشكاران فلج مغزي

ورزشكار بايد حالت ذيل را روي نيمكت داشته باشد و اين حالت بايد تا زمان پايان حركت كامل بلند كردن وزنه حفظ شود:وزنه بردار بايد سر، تنه (شامل هر دو باسن) خود را روي نيمكت قرار دهد و پاها بايد به صورت جمع شده Flexed)) بوده و  يك عدد گوه (Wedge) مورد تاييد، آنها را نگه دارد و هر دو كف پا روي نيمكت قرار داشته باشد.

3-1-6. قطع عضوها

وزنه بردار بايد تا حداكثر ممكن حالت ذيل را روي نيمكت داشته باشد و اين حالت را تا پايان كامل حركت بلند كردن وزنه حفظ نمايد.وزنه بردار بايد سر، تنه (شامل هر دو باسن)، پاها و هر دو پاشنه هاي خود را روي نيمكت رسمي قرار دهد.(يعني كاملا بر پشت روي نيمكت دراز كشد).

4-1-6. بلند كردن وزنه با پروتز مجاز مي باشد و استفاده از پاهاي مصنوعي همراه با كفش براي معلولين LesAutres و داراي ضايعات نخاعي مجاز مي باشد.

2-6. ميله وزنه بايد در امتداد عرضي وزنه بردار، روي پايه ها، به صورت افقي قرار داده شود.

3-6. فاصله هر دو دست، حدفاصل  انگشتان سبابه دو دست، نبايد بيشتر از 81 سانتي متر باشد.

4-6. وزنه بردار بايد ميله وزنه را به گونه اي بگيرد كه انگشت شصت دور ميله قرار گيرد.  

1-5-6. هر وزنه بردار مجاز است تا با استفاده از كمربند رسمي (به صورت نوار ) و يا با استفاده از كمربند شخصي، به نيمكت بسته شود. حداكثر پهناي هر كمربند 10 سانتي متر مي باشد.

2-5-6. براي بالانس نگه داشتن پاها و براي جلوگيري از حـركـات غير ارادي، وزنه برداران مي توانند، حداكثر از دو عدد كمربند (براي بستن پاهاي خود به نيمكت) استفاده نمايند.

3-5-6. بستن كمربند روي پاها، از قسمت قوزك پا يا قسمت ران مجاز مي باشد و براي افراد قطع عضو از ناحيه ران، كمربندبايد تا حداكثر امكان در قسمت انتهايي بدن بسته شود.

6-6. بستن پاها بايد توسط خود وزنه بردار، مربي و يا كمك مربي و تحت نظارت داوران انجام شود.

7-6. تنها فرد كمكي رسمي / فرد تنظيم كننده وزنه ها روي ميله (Spotter/Loaders) مجاز است كه به وزنه بردار كمك نمايد تا ميله وزنه را از جاي خود بلند كند.

1-8-6. نبايد بيشتر از چهار نفر و كمتر از سه نفر فرد كمكي (Spotter/Loaders) در محل مسابقه حضور داشته باشند. وزنه بردار ميتواند به صورت كتبي براي دريافت كمك از فرد كمكي (Spotter/Loaders) جهت بلند كردن ميله از جاي آن، درخواست نمايد اما حركت بلند كردن وزنه (lift off) بايد تا امتداد قسمت عرضي دستها بوده و وزنــــه بردار نبايد ميله را به طرف سينه خود به پايين بياورد.

2-8-6. بعد از قرار گرفتن ميله وزنه در امتداد عرضي دستها، وزنه بردار در حاليكه آرنج هايش به صورت قفل مـــي باشند، بايد منتظر علامت سر داور باشد. اين علامت توسط سر داور بايد زماني داده شود كه وزنه بردار بدون حركت است و ميله را به طور صحيح نگه داشته است.

9-6. اين علامت دهي بايد شامل يك حركت به طرف پايين با دست و يك دستور شروع (به صورت شفاهي) باشد.

 

 

 

 

 

شامل 32 صفحه word


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 3,500 تومان
عملیات پرداخت با همکاری بانک انجام می شود
با توجه به تغییرات ایجاد شده در بانک ملی خرید زیر 5000 تومان توسط کارت بانک ملی امکان پذیر نیست برای خرید های زیر 5000 تومان لطفا از کارت های بانک دیگر استفاده نمایید

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
qavanin-va-moghararate-vazne-bardari_614116_9096.zip43.8k

تبلیغات

دانلود پایان نامه و پروژه