ارتباط مستقیم با مدیریت فروشگاه خوش آمدید نمونه سوالات پیام نور کتابخانه مرجع فروش ویژه

اطلاعیه فروشگاه

اطلاعیه به دارندگان حسابهای بانک ملی : باتوجه به اینکه سقف حداقل خرید کارت های بانک ملی مبلغ 5000 تومان میباشد لذا برای خرید مبالغ کمتر از 5000 تومان از کارت های سایر بانک ها استفاده نمائید

دانلود تحقیق نرم‌افزار‌ ترجمه‌ ماشيني

دانلود تحقیق نرم‌افزار‌ ترجمه‌ ماشيني

مقدمه:
حدود نيم‌ قرن‌ از زمان‌ ظهور نخستين‌ سيستم‌هاي‌ نرم‌افزاري‌ ترجمه‌ ماشيني‌سپري‌ شده‌ و در خلال‌ اين‌ مدت‌، جهان‌ شاهد پيشرفت‌هايي‌ چشمگير در قلمرو ترجمه‌ ماشيني‌ و دستاوردهاي متنوع‌ جانبي‌ آن‌ بوده‌ است‌. اهميت‌ اين‌ پديده‌ جديد و مقتضاي‌ عصر اطلاعات‌ايجاب‌ كرده‌ است‌ كه‌ ميزان‌ سرمايه گذاري‌ كشورها در اين‌ عرصه‌، در طي‌ سالهاي‌ گذشته‌چشمگير و معادل‌ ارقامي‌ نجومي‌ باشد. به‌ عنوان‌ نمونه‌ در كشور كوچك‌ هلند در سال‌ 1983،هفده‌ ميليون‌ گيلدر معادل‌ هشت ونيم ميليون‌ دلار به‌ يك‌ طرح‌ تحقيقاتي‌ ترجمه‌ ماشيني‌ اختصاص‌ داده‌شده‌. و هدف‌ پروژه‌ مذكور تنها ترجمه‌ شيوه‌ نگهداري‌ و كاربرد سلاح‌ نظامي‌ از زبان‌ انگليسي‌ به‌زبان‌ فرانسه‌ بوده‌ است‌. علت‌ اين‌ اقبال‌ و عنايت‌، لحاظ اين‌ واقعيت‌ است‌ كه‌ دستيابي‌ به‌ سيستم‌ترجمه‌ ماشيني‌ بالذاته‌ مي‌تواند زمينه‌ساز رشد علمي‌ و توسعه‌ ملي‌ باشد و در ديگر عرصه‌هاي‌مورد نياز جوامع‌ امروزي‌ نيز تحولاتي‌ شگرف‌ پديد آورد. ظهور اينترنت‌ و ضرورت‌ حضور ووجود سيستم‌ ترجمه‌ ماشيني‌ در كنار آن‌، باعث‌ شده‌ است‌ كه‌ تلاشهاي‌ چند جانبه‌ تحقيقاتي‌ دراين‌ زمينه‌ گسترده‌تر و حجم‌ سرمايه‌گذاريها در اين‌ عرصه‌ مضاعف‌ گردد.
اگر تا قبل‌ از رونق‌ بازار اين‌ پديده‌ نو، مساعي‌ منحصرا در زمينه‌ ابداع‌ ترجمه‌ ماشيني‌دوسويه‌ (انگليسي‌ به‌ فرانسه‌، ژاپني‌ به‌ انگليسي‌، روسي‌ به‌ آلماني‌ و...) صورت‌ مي‌گرفت‌، در حال‌حاضر گرايش‌ها معطوف‌ به‌ سيستم‌هاي‌ چندسويه‌ (انگليسي‌ به‌ فرانسه‌، آلماني‌، اسپانيولي‌،ايتاليائي‌، ژاپني‌، چيني‌ و...) شده‌ است‌.
مع‌الوصف‌ علي‌رغم‌ اين‌ حقايق‌ ملموس‌، در كشور ما نه‌ تنها اين‌ موضوع‌ مورد تغافل‌ قرارگرفته‌ است‌، بلكه‌ ابعاد واقعي‌ قضيه‌ و گستره‌ كاربردي‌ آن‌ نيز نامكشوف‌ مانده‌ است‌. تصوير وتصوري‌ كه‌ از ترجمه‌ ماشيني‌ در اذهان‌ وجود دارد، منطبق‌ با واقعيت‌ها نيست‌ و متأسفانه‌تلاشي‌ در جهت‌ شناخت‌ مسأله‌، اهميت‌ و نقش‌ آن‌ در توسعه‌ ملي‌ و نيز پويائي‌ و توليد علمي‌ درسطح‌ كشور صورت‌ نگرفته‌ است‌.

طرح‌ مسأله‌
قبل‌ از تعريف‌ و تبيين‌ ترجمه‌ ماشيني‌، ضروري‌ به‌ نظر مي‌رسد كه‌ از ديدگاه‌ زبان‌شناسي‌،ماهيت‌ ترجمه‌ را در مفهوم‌ عام‌ آن‌ يعني‌ ترجمه‌اي‌ كه‌ توسط شخصي‌ متخصص‌ و زباندان‌ انجام‌مي‌گيرد و اصطلاحاً به‌ ترجمه‌ انساني‌ human translation تعبير شده‌ است‌، بازشناسي‌ كنيم‌.با آنكه‌ سابقه‌ ترجمه‌ به‌ قبل‌ از قرن‌ اول‌ ميلادي‌ برمي‌گردد، هنوز هم‌ تعريفي‌ جامع‌ و مانع‌ ازترجمه‌ به‌ گونه‌اي‌ كه‌ مورد قبول‌ همگان‌ باشد در اختيار نيست‌. علت‌ امر ناشي‌ از نوع‌ نگرش‌اهل‌ فن‌- كه‌ معمولا پيرو مكانيب‌ مختلف‌اند- و شيوه‌هاي‌ كاربردي‌ و روال‌ متداول‌ در امر ترجمه‌مي‌باشد. بديهي‌ است‌ اگر ترجمه‌ را از ديدگاه‌ طرفداران‌ ترجمه‌ تحت‌اللفظي‌literal translation  بنگريم‌ تعريف‌، مغاير با تعاريفي‌ خواهد بود كه‌ هواداران‌ ترجمه‌ معناemantic translation يا ترجمه‌ آزاد Free translation از موضوع‌ ارائه‌ كرده‌اند. مع‌ هذانبايد از نظر دور داشت‌ كه‌ در تعاريف‌ گونه‌گون‌ ارائه‌ شده‌ از سوي‌ زبان‌شناسان‌ وتئوريسين‌هاي‌ ترجمه‌ با گرايش‌ فكري‌ متفاوت‌، نقطه‌نظرهاي‌ مشترك‌ قابل‌ تأمل‌ نيز هست‌ كه‌جمع‌بندي‌ آنها مي‌تواند رهگشاي‌ ما در اين‌ زمينه‌ باشد. براساس‌ اين‌ نقطه‌نظرهاي‌ مشترك‌مي‌توان‌ چنين‌ نتيجه‌گيري‌ كرد كه‌ هر كلام‌ و گفته‌ در هر زبان‌ صورتي‌ (Forme) دارد و محتوايي‌(contenu) و ترجمه‌ عبارتست‌ از تبديل‌ يا برگرداندن‌ نزديك‌ترين‌ پيام‌ مستتر در صورت‌واژه‌هاي‌ زبان‌ مبدأ source language SL يعني‌ زباني‌ كه‌ از آن‌ ترجمه‌ انجام‌ مي‌گيرد به‌صورت‌  زبان‌ مقصد target language TL يعني‌ زباني‌ كه‌ ترجمه‌ متن‌ به‌ آن‌ برگردانده‌مي‌شود. و اما ترجمه‌ ماشيني‌ Machine Translation كه‌ در پاره‌اي‌ موارد تحت‌ عنوان‌ترجمه‌ خودكار اتوماتيك‌، ماشيني‌ automatic Translation  نيز معرفي‌ شده‌ است‌، به‌ سيستم‌ نرم‌افزاري‌ رايانه‌اي‌ اطلاق‌ مي‌شود كه‌ از طريق‌ آن‌ مي‌توان‌ متون‌ ورودي‌ زبان‌ مبدأ SL را طي‌ فرايندهايي‌ خاص‌ و پيچيده‌ - در سطوح‌ مختلف‌ زبان‌شناختي‌ - تجزيه‌ و تحليل‌ ودر نهايت‌ به‌ زبان‌يا زبانهاي‌ مقصد ترجمه‌ و به‌ صورت‌ خروجي‌ در اختيار كاربر قرار داد. درواقع‌ در طراحي‌ نرم‌افزار ترجمه‌ ماشيني‌ تمهيداتي‌ انديشيده‌ و در ساختار آن‌ مؤلفه‌ها و اجزايي‌درنظر گرفته‌ مي‌شود كه‌ علي‌القاعده‌ بايد سيستم‌ را قادر سازد تا تقريبا همانند فردي‌ مترجم‌ تجزيه‌ و تحليل‌هاي‌ زبان‌شناختي‌ متن‌ ورودي‌ را انجام‌ داده‌ تا با بهره‌گيري‌ از داده‌ها و براساس‌يافته‌ها، معادل‌ جملات‌ زبان‌ مبدأ را در زبان‌ مقصد توليد كند. انجام‌ اين‌ عمل‌ مستلزم‌ آن‌ است‌ كه‌سيستم‌ علاوه‌ بر برنامه‌اي‌ رايانه‌اي‌ متشكل‌ از مجموعه‌ الگوريتم‌هاي‌ خاص‌ و پيچيده‌، مجموعه‌فرهنگها و بانكهاي‌ اطلاعاتي‌ محتوي‌ واژگان‌ و قواعد ساختاري‌ و معناشناختي‌ زبانهاي‌ مبدأ ومقصد نيز در اختيار داشته‌ باشد.

 

 

شامل 20 صفحه word


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 2,000 تومان
عملیات پرداخت با همکاری بانک انجام می شود
با توجه به تغییرات ایجاد شده در بانک ملی خرید زیر 5000 تومان توسط کارت بانک ملی امکان پذیر نیست برای خرید های زیر 5000 تومان لطفا از کارت های بانک دیگر استفاده نمایید

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
tarjome-mashini_585688_2025.zip19.5k

تبلیغات

دانلود پایان نامه و پروژه