ارتباط مستقیم با مدیریت فروشگاه خوش آمدید نمونه سوالات پیام نور کتابخانه مرجع فروش ویژه

اطلاعیه فروشگاه

اطلاعیه به دارندگان حسابهای بانک ملی : باتوجه به اینکه سقف حداقل خرید کارت های بانک ملی مبلغ 5000 تومان میباشد لذا برای خرید مبالغ کمتر از 5000 تومان از کارت های سایر بانک ها استفاده نمائید

دانلود تحقیق پیش بینی بار سیستم های توزیع انرژی

دانلود تحقیق پیش بینی بار سیستم های توزیع انرژی

مقدمه ای بر پیش بینی بار در سیستم های
توزیع  انرژی

1-1 مقدمه کلی و تاریخچه  
پیش بینی بار یک فرایند مرکزی و جامع در برنامه ریزی و بهره برداری صنعت برق بوده است. روشهای برخورد زیادی در دو دهه اخیر برای به کارگیری این مسئله تحقیق و بررسی شده اند.این روشها اغلب ماهیتا با هم تفاوت داشته و به نظریات مختلف مهندسی و تحلیل های اقتصادی پاسخ می دهند.
یکی از مراحل مهم در طراحی سیستمهای توزیع انرژی الکتریکی پیش بینی بار و سیر تغییرات آن از زمان حال تا پایان سال مورد نیاز برای طراحی می باشد.پیش بینی بار صحیح علاوه بر صرفه جویی در هزینه های سرمایه گذاری، امکان برنامه ریزی زمانی مناسب جهت اجرای پروژه را نیز فراهم می نماید.(طراحی دینامیک).  در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه، برنامه های اقتصادی میان مدت و بلند مدتی به منظور رسیدن به اهداف اقتصادی و اجتماعی ان کشورها طرح ریزی می شود.یکی از شاخه های برنامه های اقتصادی، پیش بینی مصرف انرژی و شاخه فرعی ان ، پیش بینی مصرف انرژی الکتریکی است.
با پیش بینی مصرف انرژی الکتریکی می توان اطلاعات کافی برای طراحی و توسعه شبکه های توزیع تهیه کرد. این پیش بینی به منظور تحلیل نیازهای اینده و برنامه ریزی در باره محل ،ظرفیت و وابستگی فیدرها، پست های اصلی و پست های فرعی ، مورد نیاز است.
پیش بینی مصرف انرژی الکتریکی با اعمال ضریب بار به پیش بینی بار پیک تبدیل می شود. تا جهت طراحی اجزاء مختلف سیستمهای تولید ، انتقال و توزیع انرژی الکتریکی استفاده می شود
گروه کاری پیش بینی بار IEEE در دو فاز فهرست مستندی در مورد پیش بینی بار منتشر کرده است.فهرست اول(فاز 1)فلسفه های کلی پیش بینی بار را پوشش داده است،و فهرست دوم(فاز2) روی موضوعات اقتصادی پیش بینی بار تمرکز دارد.آخرین بررسی بوسیلهGross وGaliana در1987 گزارش می شود که در این گزارش نویسندگان روشهای مختلف پیش بینی بار کوتاه مدت را بررسی کرده اند. که بعضی از روشها پیشنهادی بوده و بعضی نیز هم اکنون مورد استفاده می باشند. انتشارات دیگری نیز وجود دارند که مسئله پیش بینی بار را بررسی نموده اند. یکی از اینها کار آقای Bunn است که روندهای پیش بینی بار کوتاه مدت را در صنعت تولید برق مورد ارزیابی قرار داده است.در یک کار دیگرآقایBunnوFarmer به بررسی و بحث در روشهایی از پیش بینی پرداخته اند که در صنعت برق به کار برده می شوند.کار دیگری توسط آقایFields انجام شده که مدلهای تحقیقاتی پیش بینی کمی را در بر گرفته است در پیش بینی بار تکنیکهای مختلفی برای مسئله پیش بینی روزانه بار به کار گرفته شده است.تقریبا کلیه این تکنیک ها از روشهای آماری استفاده کرده اند،اما امروزه روشهای پیشرفته تری وجود دارند
که با استفاده از سیستم های خبره(مبتنی بر دانش)مسئله پیش  بینی بار را انجام می دهند.

1-2 اهداف پروژه
بررسی اهمیت پیش بینی بار سیستم های توزیع انرژی
مزایا و نتایج حاصل از  پیش بینی صحیح بار در سیستم های توزیع انرژی
معرفی و مقایسه روشهای مختلف پیش بینی بار سیستم های توزیع انرژی
ارائه روش های نوین و کارا در پیش بینی بار سیستم های توزیع انرژی
پیشنهاد یک روش جدید در پیش بینی بار سیستم های توزیع انرژی مبتنی بر منطق فازی و شبکه های عصبی

1-3 تقسیم بندی زمانی  پیش بینی بار
انرژي الكتريكي در مقياس وسيع به طور اقتصادي قابل ذخيره نمي‌باشد. بدين دليل بر خلاف شاخه‌‌هاي ديگر اقتصاد، در اقتصاد الكتريسيته بايد همزمان با مصرف, انرژي توليد گردد. ميزان مصرف با الكتريكي ثابت نمي‌باشد بلكه تصوری پيچيده و غيرخطي تابعي از پارامترهاي متعددي مي‌باشد. با توجه به متغير بودن ميزان مصرف بار الكتريكي، شركتهاي توليد كننده برق، موظفند با پيش‌بيني آن در زمان بندي‌هاي مختلف اطلاعات مورد نياز براي تصميم گيريهاي خود در سيستم قدرت را حاصل نمايند.
بطور كلي پيش بيني بار بر اساس دوره پيش‌بيني به دسته‌هايي تقسيم مي‌شود
•    بلند مدت (5 تا 30 سال)، پيش‌بيني آماري اقتصادي كه نقش اصلي در برنامه ريزي اقتصادي ظرفيت توليد و شبكه‌هاي انتقال دارد.
•    ميان مدت (1 ماه تا 5 سال) ، كه به طور عمده براي برنامه‌ريزي سوخت مصرفي، برنامه ريزي تعميرات و نگهداري، برنامه‌هاي مالي و تعرفه بندي بكار مي‌رود.
•    كوتاه مدت (1 روز تا چندين هفته) , براي برنامه‌ريزي روزانه و هفتگي، در مدار قرار گرفتن بهينه نيروگاهها (بهينه سازي ولتاژ – توان راكتيو، برنا‌مه‌ريزي براي انرژي رزرو مورد نياز, زمان بهره‌برداري از نيروگاههاي پمپ ذخيره‌اي ) و تبادل انرژي الكتريكي با شركا استفاده ميشود.
•    بسيار كوتاه مدت (چند دقيقه تا چندين ساعت) ، كه اطلاعات مورد نياز در پخش بار اقتصادي و تخمين اطمينان را تامين مي‌نمايد. همچنين پيش‌بيني بسيار كوتاه مدت (چند دقيقه تا چندين ساعت)، براي زمانبندي تعويض قدرت بين شركت‌ها و مطالعه تحميلات انتقال مفيد مي‌باشد.
پيش بيني كوتاه مدت بار كه در آن بار يك روز تا يك هفته آينده به صورت ساعتي پيش بيني مي شود معيار مهمي در برنامه ريزي جهت بهره برداري از شبكه هاي قدرت مي باشد.
تعیین زمان حداكثر بار و آمادگي قبلي براي زمانهاي بحراني شبكه، مطالعات پخش بار، مطالعات قابليت اطمينان سيستم، برنامه ريزي براي سرويس شبكه و حتي بهره برداري اقتصادي از شبكه هاي توليد و انتقال همگي در گرو پيش بيني بار ساعتي ميان مدت مي باشد

1-4 مرور روشهای پیش بینی بار سیستم های توزیع انرژی
روشهای مختلف برای پیش بینی بار سیستم های توزیع انرژی وجود دارد که می توان موارد زیر را نام برد
1- پیش بینی بار  با رگرسیون خطی
2- پیش بینی بار با سریهای زمانی آماری.
3- پیش بینی بار با  اکسپونانسیل عمومی.
4- پیش بینی بار با  کاربری ارضی
5- پیش بینی بار با شبکه های عصبی
6- پیش بینی بار با  منطق فازی.
1-4-1 پیش بینی بار با  روش رگرسیون خطی چندمتغیره(MLR):
در روش رگرسیون خطی چند متغیره(MLR)بار بر حسب متغیرهای توصیفی خود مثل متغیر آب و هوا ومتغیرهای غیر آب و هوایی که بر بار الکتریکی تاثیر می گذارد تعریف می شود.
مدل بار با استفاده از این روش به شکل زیر می باشد:
             
y(t) : بار الکتریکی
x(t),…,x(t): متغیرهای توصیف گر مرتبط با y(t)
a(t): متغیر تصادفی با مقدار متوسط صفر و واریانس ثابت
a,a,…,a: ضرایب رگرسیون
متغیرهای توصیف گر این مدل بر اساس تحلیلCorrelation هر یک از متغیر های مستقل با متغیر وابسته بار شناسایی می شوند. تجربه در مورد مدل کردن بار در شناسایی اولیه متغیرهای موثر کمک می کند. تخمین ضرایب رگرسیون معمولا با استفاده از تکنیک تخمین حداقل مربعات(Least square) بدست می آید.
آزمایشات آماری(مثل آزمایش F-test) نیز برای تعیین اهمیت ضرایب رگرسیون به اجرا در آورده می شوند.ضرایبt که از این آزمایشات بدست می آیند، تعیین کننده اهمیت هر یک از ضرایب و اهمیت متغیر مربوط با این ضرایب می باشد. توضیح بیشتر روش رگرسیون در فصل2 ارائه می شود.
1-4-2 پیش بینی بار با  سریهای زمانی تصادفی(STS):
این روش عمومی ترین روش برخورد است که در پیش بینی به کار گرفته می شود و هنوز هم  در دنیا برای زپیش بینی بار کوتاه مدت در صنعت برق استفاده می شود.تئوری سریهای زمانی در کتب مختلف تشریح شده اند و مقالات پیش بینی بار زیادی با تکیه بر این روش منتشر شده اند. بطور خلاصه ، سریهای بار y(t) به عنوان خروجی یک فیلتر خطی هستند که ورودی آن سریهای تصادفی a(t) می باشند و معمولا به عنوان نویز سفید نام برده می شوند. این مدل در شکل زیر نشان داده شده است:
بسته به مشخصات فیلتر خطی ، مدلهای مختلفی به صورت زیر دسته بندی می شوند:

1-4-2-1 روش خود برگشتی (Auto regressive) (AR) :
در روش خود برگشتی مقدار فعلی سریهای زمانی y(t) به صورت خطی بر حسب مقادیر قبلی خود یعنی          y(t-2) و y(t-1) و نویز تصادفی a(t) تشریح می شود.درجه این پروسه بستگی به قدیمی ترین مقدار قبلی که y(t) به آن برگشته است دارد.در یک پروسه خود برگشتی با درجه p (یعنی AR(P) ) مدل فوق الذکر به صورت زیر در می آید:
      
با معرفی اپراتور B به صورت y(t-1)=By(t) و در نتیجه y(t-m)=By(t) ، معادله (2) به شکل زیر نوشته می شود:
  (3)                                                                                 
  -    

1-4-2-2 روش حرکت متوسط (MA)(Moving Average) :
در روش حرکت دادن متوسط ،مقدار فعلی سریهای زمانی y(t) به صورت خطی بر حسب مقادیر فعلی و قبلی سریهای نویز a(t)،a(t-1) و ... تشریح می گردند.این سریهای نویز از خطاهای پیش بینی یا باقیمانده مشاهدات بار با مقدار بدست آمده محاسبه می گردند.درجه این پروسه بستگی به قدیمی ترین مقدار نویز دارد که y(t) به آن برگشت داده شده است.در روش حرکت متوسط با درجه q (یعنی MA(p) ) مدل فوق الذکر به صورت زیر نوشته می شود:
(4)                
کاربرد مشابه معادله (3) برای اپراتور سریهای نویز سفید، در معادله (4) نیز وجود دارد که معادله را به صورت زیر در می آورد:
       
    

1-4-2-3 روش خود برگشتی حرکت متوسط (ARMA)(Auto Regressive MovingAverage)
در روش خود بر گشتی  حرکت متوسط ،مقدار فعلی سریهای زمانی y(t) به صورت خطی بر حسب مقادیر خود در زمانهای قبل یعنی y(t-1),y(t-2) و ... و بر حسب مقادیر فعلی و قبلی نویز سفید a(t),a(t-1) و... تشریح می شوند.درجه روش ARMA مدل مربوطه به صورت زیر می شود:
(6)            
با استفاده از اپراتوری که قبلا تعریف شده، معادله (6) به صورت زیر در می آید:
     
که   قبلا تعریف شده اند.

 

شامل 173 صفحه word


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 6,000 تومان
عملیات پرداخت با همکاری بانک انجام می شود
با توجه به تغییرات ایجاد شده در بانک ملی خرید زیر 5000 تومان توسط کارت بانک ملی امکان پذیر نیست برای خرید های زیر 5000 تومان لطفا از کارت های بانک دیگر استفاده نمایید

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
system-energy_528038_1175.zip2.2 MB

تبلیغات

دانلود پایان نامه و پروژه