ارتباط مستقیم با مدیریت فروشگاه خوش آمدید نمونه سوالات پیام نور کتابخانه مرجع فروش ویژه

اطلاعیه فروشگاه

اطلاعیه به دارندگان حسابهای بانک ملی : باتوجه به اینکه سقف حداقل خرید کارت های بانک ملی مبلغ 5000 تومان میباشد لذا برای خرید مبالغ کمتر از 5000 تومان از کارت های سایر بانک ها استفاده نمائید

دانلود تحقیق اشعه x

دانلود تحقیق اشعه x -1- توليد اشعه X در سال 1985 هنگاميكه ويلهلم كنراد رونتگن استاد دانشگاه وورتسبورگ مشغول مطالعه در خواص اشعه كاتوديك بود پديدة تازه اي توجه او را به خود جلب كرد وقتي كه جريان از لوله كروكس مي گذشت قطعه پلاتينو سيانور باريم كه در مجاورت آن قرار داشت فلوئور سانس سبز رنگ پيدا كرد و با پوشاندن جدار لوله باز اين پديده مشاهده مي گشت.چون هيچگونه نور مرئي و اشعه كاتوديك به قطعه مزبور نمي رسيد رونتگن نتيجه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

دانلود مقاله درباره نوشابه

دانلود مقاله درباره نوشابه پژوهشگران كشور موفق به توليد افزودني شيرين كننده انواع نوشيدني ها و خوراكي با مزاياي ويژه نسبت به شربت هاي رايج شدند. دكتر مهناز هاشمي روان، دانش آموخته دكتري تخصصي صنايع غذايي گرايش بيوتكنولوژي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات اظهار كرد: در اين راستا تحقيقات اين پروژه با استفاده از پساب هاي قندي صنايع غذايي به تهيه آنزيم گلوكز ايزومراز اقدام كرده و با استفاده از شربت گلوكزي، شربت فروكتوزي ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

دانلود مقاله ورزش در دوران بارداري و پس از زايمان

دانلود مقاله ورزش در دوران بارداري و پس از زايمان مقدمه:ورزش‌ يك‌ اصل‌ مهم‌ در زندگي‌ اغلب‌زنان‌ است‌. گر چه‌ نگراني‌هايي‌ در موردانجام‌ برخي‌ از انواع‌ تمرينات‌ ورزشي‌در طي‌ دوران‌ حاملگي‌ وجود دارد، امابطور كلي‌ ايجاد محدوديت‌ در انجام‌تمرينات‌ ورزشي‌ ضرورتي‌ ندارد.انجام‌ تمرينات‌ ورزشي‌ مناسب‌ دردوران ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

دانلود مقاله دیدگاه علمی تغذیه در اسلام

دانلود مقاله دیدگاه علمی تغذیه در اسلام دیدگاه علمی تغذیه در اسلام            (فلینظر الانسان الی طعامه)از اسلام مطالب بسیاری درباره غذا و تغذیه موجود است که چون بررسی علمی در آنها به عمل نیامده، بعضی را این تصور پیش می‌آید که نیروهای ذخیره شده نزد اسلام فقط برای صفای روح و تغذیه روان به مصرف رسیده و غذاشناسی اسلامی نمی‌تواند در میان کتابهای علمی غذایی جایی برای خود باز کند! و حال آ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,200 تومان

دانلود تحقیق بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی درون خویشاوندی در چهار توده کبوتر ایرانی

دانلود تحقیق بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی درون خویشاوندی در چهار توده کبوتر ایرانی  چکیده  این تحقیق به منظور  برآورد وراث ت پ ذیری نتاج از میانگین والدین و ھمبستگی ھای فنوتیپی بین نتاج وخویشاوندان پدری و مادری و بین خویشاوندان و برآورد وراثت پذیری از طریق ھمبستگی ھای فنوتیپی ب یننتاج و خویشاوندان و برادران و خواھران تنی در چھ ار نژاد کبوتر ایرانی ب ا نامھای:کبود-تیزپر-کوھی وپ روازی انج ام ش د.ب رای ب رآورد وراث ت پ ذیری از ض ریب تابعی ت  نت اج از وال دین ب رای ص ف ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

دانلود مقاله رژیم غذایی

دانلود مقاله رژیم غذایی پیشگفتار :          هدف از نوشتن مطالبی در مورد تغذیه این است که به بیمارانی که دوره نقاهت را می گذرانند و خانواده و سایر افرادی که در ارتباط با بیماران هستند کمک شود تا بیماران بهتر تغذیه شوند و از غذا خوردن بیشتر لذت ببرند . همچنین درصورتی که بیماری یا درمان برای آنها مشکلاتی ایجاد نماید بتوانند به رفع این مشکلات بپردازند و به درمان آنها کمک شود . زیر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

دانلود آموزش شیر دادن به نوزاد

دانلود آموزش شیر دادن به نوزاد چرا با پستان شیر دادن خوب است ؟شیر مادر بهترین تغذیه برای نوزاد است چونكه تركیب شیر و مقدار آن در هر زمان متناسب با احتیاج كودكشمااست. عمل به پستان گرفتن موجب نزدیكی بین شما و فرزندتان میگردد بدینصورت كه رشته های بینمستحكم تر میشود. تحقیقات نشان داده است كه شیر پستان دادن كودك را در قبال بعضی بیماریها از جملهالتهاب گوش میانی چرك مجاری تنفسی چرك معده و روده محافظت میكند. در درازمدت شیر پستانمیتواند ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

دانلود تحقیق بررسي اثر يك UDMA جديد بر خواص مكانيكي كامپوزيت دنداني آزمايشي

دانلود تحقیق بررسي اثر يك UDMA جديد بر خواص مكانيكي  كامپوزيت دنداني آزمايشي چكيده: اهداف: هدف از اين مطالعه بررسي اثر UDMA جديد بر خواص مكانيكي كامپوزيت دنداني آزمايشي و مقايسه آن با كامپوزيتهايي كه است تنها براساس مونومرهاي متداول بكار رفته در كامپوزيتهاي دنداني (BisGMA/TEGDMA) مي‌باشند.روشها: يك ماتريكس رزيني حاوي 60% وزني Bis-GMA و 40% وزني TEGDMA تهيه شد. 5/0% وزني كامفوركينون و 5/0% وزني DMAEMA به عنوان آغازگر در سيستم حل شدند. سپس IP-UDMA با غلظتهاي 5، 10، 20 و ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,500 تومان

دانلود مقاله آناتومی گوش

دانلود مقاله آناتومی گوش آناتومی گوش دیدکلی گوش از قسمتهای مختلفی تشکیل شده است. امواج صوتی مراحل مختلفی را درون گوش طی می‌کنند تا به اعصاب شنوایی تبدیل شوند. هر کدام از اجزای گوش درونی را این امواج تاثیر گذاشته (تقویت، جمع آوری ، تغییر فرکانس ، انتقال و...) و به اعصاب شنوایی می‌رسند. ساختمان گوش از قسمتهای مختلفی تشکیل شده است. گوش خارجی گوش خارجی امواج صوتی را جمع آوری و متمرکز می‌سازد و از دو قسمت تشکیل ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,200 تومان

دانلود تحقیق سنتز متانول به وسیله رفرمینگ بخار آب و تبدیل آن به الفین به روش MTO

دانلود تحقیق سنتز متانول به وسیله رفرمینگ بخار آب  و تبدیل آن به الفین به روش MTO واژه متیل الکل ریشه یونانی دارد  . Methuبه معنی شراب و hyel به معنی چوب است. متیل در سال 1840 از کلمه متیلن مشتق شد و برای نامیدن متیل الکل استفاده شد. درسال 1892 از طرف انجمن بین المللی نامگذاری ترکیبات شیمیایی ، متیل الکل به متانول تغییر نام یافت.نگاه کلی  متانول به نام متیل الکل و الکل چوب هم شناخته می‌شود. متانول یک ترکیب شیمیایی با فرمول CH3OH بوده و ساده‌ترین نوع الکل است ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,500 تومان
تعداد صفحه(48):

تبلیغات

دانلود پایان نامه و پروژه